Đôi lời giới thiệu!

Mạng xã hội ngành Tài nguyên và Môi trường (Gọi tắt là ứng dụng iTNMT) là một ứng dụng để 7 tỉnh miền trung (và các tỉnh khác) trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác ngành và công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua số V – Bộ Tài nguyên và Môi trường.
iTNMT - Là một trong những công trình chào mừng sự kiện Hội nghị ngành Tài nguyên và Môi trường của Cụm thị đua số V năm 2018; Quảng Nam là chủ nhà đăng cai.
iTNMT rất mong mọi người là cán bộ công tác trong ngành Tài nguyên và Môi trường tích cực tham gia trao đổi, kết nối. Xin trân trọng cảm ơn!